Quá trình chế tạo và phóng tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp

11/06/2012 12:40 Lê Mai (Nguồn: AFP, French Navy)
(GDVN) - Tên lửa M51 là một trong những chủng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hiện đại và có uy lực mạnh nhất thế giới. M51 là sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn EADS Astrium Space Transportation và Hải quân Pháp. M51 được nghiên cứu và chế tạo để thay thế tên lửa đạn đạo hải đối đất M45 từng được Hải quân Pháp biên chế vào năm 2010.
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp có trọng lượng nặng 54 tấn, tầm bắn đến 10.00km, nó mang được 6 đến 10 đầu đạn nhiệt hạch (TN75) có tính năng tự tìm diệt mục tiêu.
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Tên lửa đạn đạo M51 của Hải quân Pháp
Lê Mai (Nguồn: AFP, French Navy)