Quách Bá Hùng: TQ cần nâng cao khả năng tác chiến của Hải quân

11/06/2012 13:15 Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Tân Hoa xã có bài viết dẫn lời Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quách Bá Hùng phát biểu trong một cuộc điều tra nghiên cứu ở lực lượng Hải quân nước này . Dưới đây là toàn bộ nội dung bài phát biểu của ông Quách Bá Hùng:
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Quách Bá Hùng quán triệt tinh thần sẵn sàng cho "đấu tranh quân sự" cho Hải quân Trung Quốc.

“Cần phải quán triệt tinh thần chỉ thị quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cầm Đào, bám chặt vào đại cục công tác của Đảng và Nhà nước TQ, đi sâu quán triệt đường lối chính, chủ đề xây dựng quốc phòng và quân đội, lấy kiên quyết nghe Đảng chỉ huy, tuyệt đối trung thành tin cậy làm căn bản trong xây dựng quân đội, ra sức tăng cường xây dựng chính trị tư tưởng,

tiếp tục mở rộng và đi sâu chuẩn bị đấu tranh quân sự, tiếp tục khơi dậy phong trào huấn luyện quân sự, không ngừng nâng cao khả năng tác chiến trong điều kiện thông tin hóa cho Quân đội, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ của TQ, bằng thành tích xuất sắc để chào mừng thắng lợi của Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Quách Bá Hùng cho rằng: “Cần luôn đặt xây dựng chính trị tư tưởng ở vị trí hàng đầu trong xây dựng Quân đội, bảo đảm kiên định phương hướng chính trị đúng đắn.

Cần kiên trì dùng hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc vũ trang cho binh sĩ, đi sâu triển khai giáo dục “quân hồn” (tinh thần của Quân đội), tiếp tục giáo dục quan điểm giá trị cốt lõi của quân nhân cách mạng đương đại, tiếp tục nắm chắc hoạt động dạy học “coi trọng chính trị, chú ý đại cục, tuân thủ kỷ luật” và hoạt động giáo dục “ca ngợi thành tựu phát triển khoa học, trung thành thực sự sứ mệnh lịch sử”, dốc sức phát triển văn hóa quân sự tiên tiến, thiết thực xây dựng chắc chắn nền tảng chính trị tư tưởng “binh sĩ giương cao ngọn cờ, nghe Đảng chỉ huy, thực hiện sứ mệnh”.

Cần kiên trì lấy xây dựng khả năng và xây dựng hiện đại làm đường lối chính, đi sâu thúc đẩy xây dựng tổ chức đảng kiểu học tập và hoạt động xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiên tiến, không ngừng nâng cao trình độ khoa học hóa trong xây dựng đảng của Quân đội”.

Hạm đội Nam Hải- Hải quân Trung Quốc thường xuyên tập trận đổ bộ trên biển Đông.

Quách Bá Hùng tiếp tục nhấn mạnh: “Cần chú trọng hơn đến mở rộng và tăng cường chuẩn bị đấu tranh quân sự. Cần giáo dục đông đảo binh sĩ luôn nắm chắc chức năng căn bản và sứ mệnh thần thánh của Quân đội, xây dựng vững chắc tư tưởng “đi lính đánh trận, dẫn dắt binh lính đánh trận, chuẩn bị đánh trận”.

Cần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào nghiên cứu các vấn đề tác chiến, đẩy nhanh chuyển đổi mô hình hình thành sức chiến đấu, không ngừng tăng cường khả năng tác chiến hệ thống trên cơ sở hệ thống thông tin.

Cần đặt huấn luyện quân sự lên vị trí chiến lược để nắm chắc, không ngừng nâng cao khả năng tác chiến cho Quân đội trong điều kiện thông tin hóa. Cần nắm chắc xây dựng các công trình quan trọng và hạ tầng đồng bộ nền tảng. Cần coi trọng rất cao và làm tốt và nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu thường xuyên”.

Quách Bá Hùng tiếp tục chỉ đạo: “Cần kiên trì phương châm trị quân theo pháp luật, trị quân nghiêm khắc, bảo đảm Quân đội thống nhất tập trung cao độ và an ninh, ổn định. Cần gia tăng mức độ thực hiện chế độ pháp quy, không ngừng nâng cao trình độ chính quy hóa cho Quân đội.

Cần tăng cường mức độ làm tốt công tác ngăn ngừa các vấn đề an ninh lớn, đưa các yêu cầu về công tác an ninh, ổn định vào thực tế. Cần gia tăng mức độ nắm chắc cơ sở, xây dựng nền tảng, thúc đẩy xây dựng cơ sở tiến bộ toàn diện, thúc đẩy binh sĩ phát triển toàn diện”.

Tàu vận tải đổ bộ 071 Tỉnh Cương Sơn của Hạm đội Nam Hải.
Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)