Quân đội Anh cho đăng tải ảnh Hoàng tử Harry ở Afghanistan

23/01/2013 15:23 Lê Dũng
(GDVN) - Ngày 21/1/2013, quân đội Anh đã cho đăng tải rất nhiều hình ảnh ghi lại quá trình phục vụ nghĩa vụ quân sự của Hoàng tử Anh Harry khi còn đang ở Aghanistan dưới vai trò một phi công lái trực thăng vũ trang kiêm pháo thủ Apache.
Những hình ảnh này được cho là chụp tại căn cứ quân sự Camp Bastio vào ngày 3/11/2012.


Xem video:

Lê Dũng