Quân đội phải được xây dựng vững mạnh, toàn diện

20/12/2014 20:45 Ngọc Quang
(GDVN) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước chia sẻ, 70 năm qua, vượt qua muôn vàn khó khăn, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.

Trong thời kỳ hoà bình, Quân đội luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển đảo của tổ quốc, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, quốc phòng, tham gia tích cực vào phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân.

Chủ tịch nước phát biểu: “Chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Chúng ta mãi biết ơn đồng bào trên mọi miền đất nước đã hết lòng đùm bọc, che chở và luôn kề vai sát cánh cùng lực lượng vũ trang nhân dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược”.

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục xây dựng hiện đại hóa quân đội để bảo vệ tổ quốc.

Người đứng đầu Nhà nước nhận định, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Quan hệ giữa các nước lớn vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế. Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược, hình thành những tập hợp lực lượng mới trong khu vực và thế giới. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, cơ bản vẫn ổn định nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển đảo tiếp tục gia tăng.

Đối với Việt Nam, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang nhân dân.

"Tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi chúng ta phải tập trung phấn đấu, mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc với phương châm "dựng nước đi đôi với giữ nước", "giữ nước từ khi nước chưa nguy", Chủ tịch nước chỉ rõ.

Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh, cần tiếp tục xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Bên cạnh đó, Quân đội phải được xây dựng vững mạnh, toàn diện, cả tổ chức biên chế và trang bị, trình độ chính quy và trình độ tác chiến, cả lực lượng thường trực và lực lượng dự bị... đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong thời bình, sẵn sàng đánh thắng trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước bày tỏ, dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình nên luôn coi việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước.

Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ, kiên trì chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, giải quyết các vấn đề tồn tại, bất đồng và tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ngọc Quang