Quân đội Ukraine sẽ giảm một nửa quân số trong 5 năm tới

25/03/2012 18:07 Theo QĐND
Nếu năm 2012, quân đội Ukraine có quy mô 144.000 quân, thì còn số này tới năm 2017 sẽ là 70.000 lính.

Trong 5 năm tới, quân đội Ukraine sẽ giảm một nửa quy mô quân số. Nếu năm 2012, quân đội Ukraine có quy mô 144.000 quân, thì còn số này tới năm 2017 sẽ là 70.000.

Theo tờ báo địa phương The Mirror of the Week, việc làm nói trên là một phần trong Dự thảo về cải cách và hướng phát triển của quân đội Ukraine tới năm 2017.

Dự kiến, chương trình cải tổ quân đội Ukraine sẽ bắt đầu từ năm 2014.

Binh sĩ quân đội Ukraine.

Ngoài lực lượng quân sự chính quy, quân đội Ukraine đang duy trì 48.000 nhân viên dân sự. Trong tương lai, lực lượng này sẽ được cắt giảm xuống không quá 5.000 người.

Ukraine cũng sẽ xây dựng quân đội nhà nghề chuyên nghiệp và bỏ quy chế tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trong kế hoạch cải cách quân sự, dự toán ngân sách quốc phòng Ukraine tới năm 2017 sẽ được duy trì ở mức 155 tỉ griven (đơn vị tiền tệ Ukraine), trong đó có 40 tỉ griven là nguồn ngân sách chính phủ bổ sung. Như vậy, ngân sách quốc phòng của Ukraine đã đạt mức 1,4% GDP/năm.


Theo QĐND