Quảng Bình rợp bóng cờ rủ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

12/10/2013 07:08 Xuân Hoà
(GDVN) - Từ sáng ngày 11/10 tại Quảng Bình bóng cờ rủ đã rợp phố phường, thôn quê để thể hiện lòng kính trọng, sự tiếc thương vô vàn vị Đại tướng tài của dân tộc.
Từ sáng ngày 11/10 nhiều cơ quan công sở tại tỉnh Quảng Bình đã treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trên các con phố cờ rủ được treo với lòng thành kính và sự tiếc thương vô hạn tới Đại tướng
Cờ rủ được treo tại Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Bình
Những bóng cờ rủ phủ trên các mái nhà công sở tại TP. Đồng Hới
Tại các nhà dân cờ rủ cũng đã được treo lên để tỏ lòng tiếc thương tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Các cơ sở kinh doanh tại Quảng Bình cũng đã buông cờ rủ từ sáng ngày 11/10
Cả con phố rợp bóng cờ rủ tiếc thương Đại tướng
Một chiến sĩ công an đang làm nghi thức treo cở rủ sáng ngày 11/10 tại TP. Đồng Hới
Bóng cờ rủ tiếc thương người con vĩ đại của quê hương Quảng Bình và là vị Đại tướng của nhân dân trên quê hương của người
Xuân Hoà