Quảng Ninh tiên phong thực hiện Nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy

27/10/2019 09:50 LÃ TIẾN
(GDVN) - Tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua 9 Nghị quyết quan trọng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:

“Thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện bài bản, có đề án, phương án, giải pháp thấu đáo, hợp lý, tiến hành thận trọng, không nóng vội, chủ quan, duy ý chí, thực hiện từng bước chắc chắn với lộ trình khẩn trương đảm bảo các quy định của Trung ương.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 14 (Ảnh: CTV)

Đặc biệt, quá trình triển khai Nghị quyết 18 ngày 2/10/2019 của Tỉnh ủy về mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh; sự thống nhất, đồng thuận rất cao của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, sự cổ vũ của dư luận báo chí truyền thông.

Các phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được cử tri, nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã có liên quan tham dự kỳ họp tán thành với phương án, đề án sắp xếp đều đạt 100%".

Tại kỳ họp chuyên đề này, trên cơ sở các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thông qua 9 đề án.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao đổi trong giờ giải lao (Ảnh: CTV)

(1) Nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019-2021.

(2) Nghị quyết về việc sáp nhập, giải thể và đổi tên thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019-2021.

(3) Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

(4) Nghị quyết chủ trương đầu tư một số dự án giao thông động lực vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

(5) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020.

(6) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

(7) Nghị quyết cho ý kiến về chủ trương đầu tư 2 dự án khu đô thị trên địa bàn thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái.

(8) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 4) và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (đợt 3) năm 2019.

(9) Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019.

Phát biểu thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

100% đại biểu thống nhất, biểu quyết thông qua 9 Nghị quyết tại kỳ họp (Ảnh: CTV)

Trong đó, dự thảo Nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019-2021 được các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, kỹ càng.

Các đại biểu đều cho rằng đây là chủ trương rất đúng, hợp lòng dân và đảm bảo các yếu tố về căn cứ chính trị cũng như căn cứ pháp lý.

Đặc biệt, việc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đồng thuận, bỏ phiếu tán thành sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh vừa qua đạt tỷ lệ cao càng thể hiện sự đúng đắn của chủ trương cũng như sự đoàn kết, đồng lòng, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ tạo ra những lợi ích to lớn, hiệu quả và thiết thực.

Kết thúc phiên thảo luận, các đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua 9 Nghị quyết quan trọng trên.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

Theo ông Nguyễn Xuân Ký, việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ là việc lớn, rất hệ trọng, mang tính lịch sử liên quan chặt chẽ đến sự ổn định và phát triển của tỉnh cũng như của 2 địa phương.

Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 9 Nghị quyết quan trọng (Ảnh: CTV)

“Do đó, trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh, các thế hệ lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ đặc biệt quan tâm, nghiên cứu đưa ra những chủ trương đúng đắn, lộ trình bài bản, từng bước chắc chắn và đã trải qua 3 lần điều chỉnh với các quy mô, mức độ khác nhau.

Phương án lần này đặt ra theo hướng nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long là kết quả của cả quá trình chuẩn bị trong nhiều năm qua, là giải pháp đột phá có ý nghĩa chiến lược;

Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn khách quan, yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh và của hai địa phương, phù hợp với các quy hoạch tổng thể, chiến lược của tỉnh, của vùng”, ông Ký nhấn mạnh.

Việc sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 5 địa phương Uông Bí, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà cũng đã được Quảng Ninh nghiên cứu công phu phương án sắp xếp theo hướng tối ưu hóa lợi thế sau sắp xếp để nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân;

Đồng thời có điều kiện tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đề nghị, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sớm trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định, phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

Cả hệ thống chính trị toàn tỉnh cần tiếp tục quyết liệt tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn tất các phương án, các công việc liên quan, điều kiện đảm bảo đều phải được chuẩn bị công phu để có thể triển khai ngay được Đề án sắp xếp khi được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ các tiêu chí đô thị loại 1 sau sáp nhập, đề xuất điều chỉnh quy hoạch tổng thể của thành phố Hạ Long mới cho phù hợp trên quan điểm kế thừa và phát triển, nhất là định hướng không gian phát triển tổng thể, không gian phát triển theo các khu vực phía Hoành Bồ…

Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: “Thời gian còn lại của năm 2019 còn rất ít trong khi có nhiều việc trọng tâm, cấp bách phải triển khai.

Do đó, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, nhất là người đứng đầu càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, thỏa mãn, cần có những biện pháp quyết liệt, cụ thể khắc phục những hạn chế;

Nghiêm túc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát diễn biến của tình hình thực tiễn, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2019”…

LÃ TIẾN