Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

20/05/2013 06:54 Diệu Linh
(GDVN) - Sáng nay (20/5), Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5. Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ bàn tới nhiều vấn đề quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 35/2012 của Quốc hội.

Dự kiến, Quốc hội sẽ dành 2 ngày tập trung thảo luận tại tổ và hội trường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sau khi nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo bổ sung về thực hiện nhiệm vụ này năm 2012 và những tháng đầu năm 2013.

Tiếp theo, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm sẽ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân và chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013.

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa 13 đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng và sẽ được Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 5.

Chiều nay, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giáo dục quốc phòng - an ninh.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giáo dục quốc phòng-an ninh.

Tại kỳ họp lần này, một nội dung hết sức quan trọng sẽ được Quốc hội cho ý kiến đó là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sau 3 tháng lấy ý kiến nhân dân khắp cả nước thì đây là lần đầu tiên Quốc hội khoá 13 cho ý kiến về nội dung này. Tại kỳ họp thứ 4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị khi thảo luận về Hiến pháp tại kỳ họp thứ 5 này, đại biểu Quốc hội phải xuất phát từ nguyện vọng, ý chí của nhân dân chứ không phải là ý kiến cá nhân.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 Nghị quyết; cho ý kiến về dự thảo 7 dự án luật khác. Trong số các nội dung quan trọng, có dự thảo sửa đổi Luật Đất đai đang được cử tri cả nước hết sức quan tâm, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Trước ý nghĩa quan trọng của Luật này, tại kỳ họp vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị nếu Quốc hội thảo luận cặn kẽ và những ý kiến về chỉnh sửa dự án Luật Đất đai giải quyết được những khó khăn của thực tiễn thì dự án Luật sẽ thông qua dự án ngay tại kỳ họp này, nếu không sẽ lùi lại tới kỳ họp sau.

Đặc biệt, kỳ họp thứ 5 sẽ là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo một số vấn đề về triển khai Nghị quyết này.

Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Diệu Linh