Quy định về điều kiện tham gia hoạt động thỉnh giảng

21/10/2015 07:39 TS.LS Vũ Thái Hà
(GDVN) - Giáo viên dạy trường công, có được tham gia thỉnh giảng ở trường tư hay không? nếu được thì kèm theo điều kiện gì?

Tôi là viên chức giảng dạy tại một trường trung học cơ sở (THCS) công lập. Vừa qua, tôi nhận được lời mời thỉnh giảng môn học trong chương trình giáo dục phổ thông tại một trường THCS dân lập. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có đủ điều kiện được tham gia hoạt động thỉnh giảng không?

Lê Đức Hoàng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục (sau đây gọi là Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT) thì: “Thỉnh giảng là việc cơ sở giáo dục mời nhà giáo hoặc người có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo được quy định tại Điều 5 quy định này đến:

a) Giảng dạy các môn học, học phần được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và đại học;

b) Giảng dạy các chuyên đề;

c) Hướng dẫn, tham gia chấm, hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hướng dẫn, tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

d) Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập theo các chương trình giáo dục;

đ) Tham gia xây dụng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo.

Về nguyên tắc thực hiện hoạt động thỉnh giảng, khoản 4 Điều 4 Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT quy định: Trong trường hợp hoạt động thỉnh giảng có sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Điều 5 Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn của nhà giáo thỉnh giảng, trong đó khoản 1 quy định như sau: “Đối với việc giảng dạy các môn học, các chuyên đề được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giáo dục; giáo viên thỉnh giảng là giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu của cơ sở giáo dục mầm non hoặc cơ sở giáo dục phổ thông thì phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cấp học mà nhà giáo đó thỉnh giảng”.

Ảnh minh họa

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông là viên chức giảng dạy tại một trường THCS công lập. Vừa qua, ông nhận được lời mời thỉnh giảng môn học trong chương trình giáo dục phổ thông tại một trường THCS dân lập. Do đó, ông sẽ được tham gia hoạt động thỉnh giảng khi có lời mời từ các cơ sở giáo dục nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên. Trường hợp hoạt động thỉnh giảng có sử dụng thời gian làm việc của ông tại trường THCS nơi ông đang công tác thì phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng nhà trường. Việc giao kết hợp đồng thỉnh giảng được thực hiện theo quy định Khoản 1 Điều 7 Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Để được tư vấn và nhận được sự trợ giúp của Phòng Tư vấn pháp luật của Báo Giáo dục Việt Nam, bạn đọc có thể liên lạc qua:

Điện thoại: 043.5569666;  0913559944

Email: phapluat@giaoduc.net.vn; hoặc

Trực tiếp tại trụ sở Báo Giáo Dục Việt Nam (Tầng 6, Tòa nhà 25T1, Khu N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (từ 9h đến 11h).

Chuyên mục được thực hiện với sự hợp tác của Công ty Luật TNHH YouMe.

TS.LS Vũ Thái Hà