Ra mắt Cổng thông tin điện tử Quốc hội

06/04/2015 18:33 Thu Hằng
(GDVN) - Sáng nay (6/3), Văn phòng Quốc hội đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta và là nhiệm thường xuyên của các cơ quan nhà nước nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan. 

Ngày 12/3/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép về việc thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho Cổng thông tin điện tử Quốc hội theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Cổng thông tin điện tử Quốc hội được xác định có các chức năng cơ bản sau đây:

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội. Ảnh TH

Một là, tích hợp, cập nhật thông tin, hình ảnh về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội;

Hai là, từng bước tạo môi trường nền dịch vụ điện tử trực tuyến hỗ trợ quá trình tác nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan của Quốc hội; đảm bảo sự phối, kết hợp trong mỗi cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng Quốc hội điện tử;

Ba là, góp phần chuyển tải thông tin về hoạt động của Quốc hội tới công chúng và chuyển tải ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội; tạo lập kênh thông tin chính thống, duy nhất của Quốc hội Việt Nam trên môi trường mạng Internet.

Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, với chức năng, quy mô lớn như trên, để công tác vận hành khai thác đạt hiệu quả cao, an toàn, Văn phòng Quốc hội đã thành lập Ban biên tập thuộc Vụ Thông tin do đồng chí Vụ Trưởng Vụ Thông tin làm Trưởng ban (mô hình này không phát sinh thêm bộ máy và biên chế, phù hợp với chủ trương giảm biên chế), việc quản trị, vận hành, khai thác Cổng thông tin điện tử Quốc hội sẽ được tiến hành theo Mô hình không tập trung.

Được phát triển trên nền công nghệ Sharepoint, công nghệ hiện đại nhất hiện nay của Microsoft, Cổng thông tin điện tử Quốc hội sẽ tạo lập môi trường giao tiếp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách và quảng bá hình ảnh của Quốc hội đến nhân dân, cử tri trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh.

Đây là sản phẩm do Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống Tinh Vân – Tinhvan Solutions, thành viên của Tinhvan Group, phát triển.

Thu Hằng