Sắp thành lập 17 chi cục biển đảo

27/07/2011 01:46
Đó là nội dung đáng chú ý tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam chiều ngày 26.7.

Đó là nội dung đáng chú ý tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam chiều ngày 26.7.

Đến nay đã có 9 tỉnh thành lập chi cục biển và hải đảo, 17 tỉnh thành đang lập đề án thành lập chi cục biển và hải đảo. Tuy nhiên, có 2 tỉnh thành là TP Hồ Chí Minh và Quảng Trị, do diện tích biển tương đối nhỏ, nên chủ trương không thành lập chi cục, mà sẽ ghép với lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản để quản lý.

Hiện biên chế ở các chi cục biển và hải đảo là 10-15 người. Tuy nhiên, việc bố trí biên chế đang gặp khó khăn, do thiếu nguồn nhân lực được đào tạo qua các chuyên ngành về biển, hải đảo. Mặt khác, lĩnh vực này cũng chưa thu hút được cán bộ, công chức so với các lĩnh vực khác như môi trường, đất đai, khoáng sản…

{iarelatednews articleid='8670,8619,8552,8452,8336,8244,8172,8051,7820,7622,7555,6992,6909'}

Theo Khánh Chi/SGTT

alt