Sẽ phạt trang điện tử của cơ quan nhà nước không có đuôi “.vn”

07/01/2013 08:18
Trường hợp các trang thông tin điện tử này không lưu trữ trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam cũng sẽ bị phạt.
Xử phạt web side không có đuôi

Xử phạt website không có đuôi ".vn"

Đây là nội dung quy định trong dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đang được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra lấy ý kiến.

Theo VOV, dự thảo quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với các hành vi: Sử dụng tên miền quốc tế mà không thông báo hoặc thông báo thiếu thông tin, thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông. Phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với hành vi sau: Trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan Đảng, Nhà nước không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoặc không lưu trữ trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam…

Theo Pháp luật TPHCM