Siêu cơ tiếp dầu HC-130 của quân đội Mỹ qua các hình ảnh cận cảnh

08/08/2012 15:32
(GDVN) - HC-130 là phiên bản máy bay tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ, nó là biến thể được phát triển từ máy bay vận tải chiến thuật C-130 Hercules. Phiên bản HC-130 đầu tiên được biên chế cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, tiếp sau đó, loại máy bay này được trang bị cho Hải quân, Thủy quân lục chiến.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.
Lockheed HC-130 của quân đội Mỹ.