Sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông

10/08/2011 08:22
(GDVN)-"Sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông"_Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trong lễ bàn giao công việc của Bộ TTTT.

(GDVN) - Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong lễ bàn giao công việc giữa nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp và tân Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vào ngày 10/8.

Theo đó Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược mà người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải tập trung thực hiện. Ông đánh giá cao những đóng góp tích cực của nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đối với ngành thông tin – truyền thông trong 4 năm qua.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (trái) và nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp (phải)

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (trái)

và nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp (phải)

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Bộ Thông tin và Truyền thông phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp phát triển đất nước. Cụ thể, Bộ trưởng cần phát huy sức mạnh tập thể, tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt”.

“Bên cạnh đó, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ mới, đảm bảo an toàn an ninh mạng trước những thách thức mới. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh đưa những thành tựu thông tin-truyền thông về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong 5 năm tới...”_Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói.

Tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cũng khẳng định: “Tiếp tục giữ gìn và phát huy tối đa truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của ngành, quyết tâm bứt phá, đưa ngành thông tin và truyền thông trở thành một trong những mũi nhọn của nền kinh tế”.

{iarelatednews articleid='9695,9523,9358,7765'}

Bùi Khương