Sức mạnh Không quân Iran qua các hình ảnh tư liệu (P2)

24/02/2012 20:25 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Không quân Iran.
Lê Mai (tổng hợp)