Súng trường tấn công 2 trong 1: M26 Mass của Lục quân Mỹ

07/09/2012 13:30 Lê Mai (theo MP,Fas)
(GDVN) - Lục quân Mỹ hiện đã được trang bị một kiểu súng trường tấn công kết hợp kiểu mới mang tên M26 (Mass). M26 là loại súng trường kết hợp giữa súng trường kiểu M4 và một súng máy cỡ đạn lớn hơn ở phía dưới. M26 là loại súng trường kết hợp giữa súng trường kiểu M4 nhưng được thiết kế lắp thêm một khẩu súng máy bên dưới. Loại súng 2 trong 1 này có khả năng hoạt động độc lập với nhau và có thể tháo lắp dễ dàng, nên trong quá trình chiến đấu bảo đảm cho binh lính không bao giờ phải đối mặt với tình huống hết đạn đột ngột.
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Súng trường hai nòng, hai hộp tiếp đạn M26 Mass của Lục quân Mỹ
Lê Mai (theo MP,Fas)