Tân binh New Zealand diễn tập chiến thuật, đội ngũ

05/12/2011 15:16 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Những tân binh của Lục quân New Zealand trước khi được bổ sung vào các đơn vị trực chiến đấu và chiến đấu phải trải qua ít nhất 16 tuần huấn luyện cơ bản. Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại quá trình diễn tập tổng hợp, diễu hành đội ngũ sau khi kết thúc huấn luyện của gần 400 tân binh New Zealand đóng tại Waiouru vào đầu tháng 12 vừa qua.
Lê Mai (tổng hợp)