Tập Cận Bình: Chỉ huy cấp trung đoàn trở lên xuống đại đội "làm lính"

22/04/2013 08:41 Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Lãnh đạo trung cao cấp các đơn vị - cơ quan trong quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc khi xuống các đại đội cơ sở phải đeo quân hàm hạ sĩ quan - chiến sĩ và thực hiện các nhiệm vụ của một người lính bình thường.
Ông Tập Cận Bình thị sát đại quân khu Quảng Châu ngay sau khi được bầu làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương hồi cuối năm ngoái

Tân Hoa Xã ngày 21/4 đưa tin, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Ủy ban quốc phòng nhà nước Trung Quốc vừa phê chuẩn đề xuất của Tổng cục Chính trị quân đội nước này, lệnh cho lãnh đạo cấp trung đoàn trở lên trong quân đội và cảnh sát vũ trang phải xuống đại đội "làm lính", trực ban.

Quy định mới của quân đội nước này yêu cầu lãnh đạo trung cao cấp các đơn vị - cơ quan trong quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc khi xuống các đại đội cơ sở phải đeo quân hàm hạ sĩ quan - chiến sĩ và thực hiện các nhiệm vụ của một người lính bình thường, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của chỉ huy cấp đại đội để tìm hiểu hoạt động của các lực lượng cơ sở.

Các sĩ quan chỉ huy trung cao cấp "xuống đại đội" đợt này hầu hết có tuổi dưới 55, chưa hoặc ít kinh qua các vị trí chỉ huy cấp cơ sở (trung - đại đội), cán bộ văn phòng các đơn vị quân sự đều nằm trong đợt "xuống đại đội" lần này.

Đây không phải lần duy nhất các chỉ huy "bàn giấy" phải đi cơ sở, quy định mới của Trung Quốc đặt ra chế độ đối với cấp trung - lữ đoàn 3 năm một đợt đảo cán bộ lãnh đạo xuống đại đội làm lính, cấp sư đoàn - quân đoàn 4 năm một lần, cấp tổng cục và quân khu - quân binh chủng 5 năm một lần.

Thời gian "làm lính" của các sĩ quan bàn giấy này, với cấp trung - lữ đoàn là 1 quý, cấp sư - quân đoàn là nửa năm, cấp tổng cục - quân khu - quân binh chủng mỗi đợt "làm lính" không được ít hơn 15 ngày.

Các đơn vị đại đội được chỉ định nhận "lính mới" đặc biệt này hầu hết nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn hoặc những đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt.

Trong thời gian "làm lính" các sĩ quan trung - cao cấp này hưởng chế độ tiền lương theo cấp hàm nhưng mọi sinh hoạt theo quy định của đơn vị cơ sở, không được phép tham dự yến tiệc, du lịch, nhận quà tặng và không được xen vào các sự vụ "nhạy cảm" của đơn vị cơ sở.Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)