Tập Cận Bình chỉ thị thẩm định tài sản sĩ quan trước khi đề bạt

25/09/2013 13:00 Hồng Thủy
(GDVN) - Chỉ thị của ông Tập Cận Bình yêu cầu các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo và phụ trách kinh tế thuộc các đơn vị quân đội đều phải được thẩm tra kinh tế, tài sản trước khi đề bạt hoặc nghỉ hưu. Chỉ huy cấp Trung đoàn trở lên thuộc diện quy định của chỉ thị này.

Ông Tập Cận Bình quan sát một cuộc diễn tập quân sự.

Tân Hoa Xã ngày 25/9 đưa tin, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 vừa ký ban hành "Chỉ thị về việc tăng cường và cải tiến công tác thẩm định trách nhiệm kinh tế cán bộ lãnh đạo quân đội", trong đó đưa ra chế độ thẩm định tài sản các sĩ quan cao cấp trước khi đề bạt hoặc trước khi nghỉ hưu.

Chỉ thị của ông Tập Cận Bình yêu cầu các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo và phụ trách kinh tế thuộc các đơn vị quân đội đều phải được thẩm tra kinh tế, tài sản trước khi đề bạt hoặc nghỉ hưu. Chỉ huy cấp Trung đoàn trở lên thuộc diện quy định của chỉ thị này.

Ngoài ra, chỉ thị của ông Bình còn yêu cầu thẩm tra lại các nội dung phê duyệt kinh phí, quyết sách liên quan đến kinh tế, điều phối vật tư, xử lý tài sản, phê duyệt hợp đồng trong thời gian tại chức của các sĩ quan quân đội. Đặc biệt, chỉ thị này yêu cầu các sĩ quan phải kê khai tài sản nhà cửa, xe cũng như tình hình sử dụng nhân viên công vụ.

Trong quá trình thẩm tra về trách nhiệm kinh tế, chỉ thị của Tập Cận Bình yêu cầu thông báo biểu dương và ưu tiên đề bạt những trường hợp "ưu tú" trong thực hiện trách nhiệm kinh tế, đồng thời cách chức, thậm chí truy tố trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Hồng Thủy