Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” ở Ucraina (cập nhật)

29/09/2011 07:39 Lê Dũng (theo Mil.gov.ua)
(GDVN) - Gần 1 vạn sỹ quan, binh lính cùng hơn 2 nghìn đơn vị vũ trang thuộc nhiều quân, binh chủng khác nhau đã được huy động tham gia vào cuộc tập trận “Đáp trả tương xứng 2001” (Adequate Response 2011 ) tại Ucraina. Qúa trình diễn tập bắn đạn thật được chia thành nhiều giai đoạn bắt đầu từ ngày 12 và sẽ kéo dài cho đến ngày 30/9.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Chernivtsi, Ucraina
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Chernivtsi, Ucraina
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Chernivtsi, Ucraina
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Chernivtsi, Ucraina
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Chernivtsi, Ucraina
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Tập trận “Đáp trả tương xứng 2011” diễn ra ở Odesa, Ucraina.
Lê Dũng (theo Mil.gov.ua)