Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ "quậy phá" trên biển

28/09/2012 07:59 NTY (theo Military Photos)
(GDVN) - INS Chakra là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Hải quân Ấn Độ sau khi hợp đồng cho thuê trị giá 1 tỷ USD được ký kết với phía Nga trong thời hạn 10 năm và bàn giao, đưa vào phục vụ trogn Hải quân Ấn Độ từ tháng 4/2012 vừa qua. INS Chakra thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân Akula II và được coi là một trong những tàu ngầm hoạt động êm nhất của Hải quân Nga với đặc điểm có chiếc vây đuôi to lớn khác thường. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trên biển của tàu ngầm Chakra của Hải quân Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
Tàu ngầm hạt nhân tối tân Chakra của Ấn Độ
NTY (theo Military Photos)