Tàu ngầm mini trong Thế chiến thứ II qua hình ảnh tư liệu

04/09/2011 10:15 Lê Dũng - Lê Mai
(GDVN) - Tàu ngầm mini đã từng được nhiều nước chế tạo và sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần thứ II bởi khả năng cơ động bí mật, tấn công bất ngờ rất hiệu quả của nó.
Tàu ngầm mini của Hải quân Đế chế Nhật Bản ở Kure ngày 19/10/1945.
Tàu ngầm mini của Hải quân Đế chế Nhật Bản ở Kure ngày 19/10/1945.
Tàu ngầm mini Seahund gắn kèm ngư lôi phá hạm của Hải quân Đức Quốc Xã trong Chiến tranh thế giới lần II.
Tàu ngầm lớp CB của Hải quân Italy trong Chiến tranh thế giới lần II.
Tàu ngầm X24 lớp X của Hải quân Hoàng gia Anh trong Thế chiến II.
Tàu ngầm X1 của Hải quân Mỹ.
Lê Dũng - Lê Mai