Techcombank đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng công nghệ và nguồn nhân lực

05/03/2018 11:09 Quế Chi
(GDVN) - Ngày 3/3/2018, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hà Nội.

Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động năm qua, lấy biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, kế hoạch niêm yết cổ phần Techcombank trên thị trường cùng các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành và quản trị ngân hàng.

Năm 2017, kinh tế Việt Nam đã hoàn thành toàn diện và vượt mức 13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, đặc biệt tăng trưởng GDP đạt ở mức cao nhất trong gần 10 năm qua.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, xuất khẩu tăng mạnh và xuất siêu, khu vực công nghiệp phục hồi rõ nét, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

Những điều kiện thuận lợi từ nền kinh tế đã mang lại nhiều cơ hội kinh doanh tích cực hơn cho các ngân hàng tại Việt Nam trong năm qua.

Ngành ngân hàng nhờ đó được đánh giá là có một năm kinh doanh khởi sắc với sự cải thiện đáng kể của hoạt động tín dụng và sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động dịch vụ.

Giám đốc Khối Tiếp thị Nguyễn Thị Vân Anh tại Đại hội cổ đông.

Trong bối cảnh đó, Techcombank trong năm tài chính 2017 đã đạt được mức tăng trưởng rất ấn tượng.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã công bố, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 8.036 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử của ngân hàng, và là năm thứ hai liên tiếp lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng khoảng hai lần so với năm liền trước.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) không bao gồm thu nhập bất thường (thu nhập một lần cho hợp đồng đại lý bảo hiểm và lợi nhuận bán khoản đầu tư cổ phiếu Vietnam Airlines) lần lượt là 23,84%, và 2,09%, ở mức rất cao trong toàn ngành.
 
Kết quả này đã đánh dấu xu hướng tăng trưởng mạnh và bền vững của hệ thống ngân hàng trong những năm gần đây.

Đây là những thành tựu đạt được dựa trên cơ sở chiến lược kinh doanh bền vững, an toàn và hiệu quả, chú trọng ưu tiên: phát triển hệ thống nền tảng công nghệ, nhân lực xuất sắc, quản lý chi phí và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2017, Techcombank tiếp tục chiến lược đa dạng nguồn doanh thu và tăng dịch vụ khách hàng.

Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh, tỷ trọng trên tổng thu nhập tăng từ 31,19% lên 45,36%.

Đồng thời, Techcombank đã tất toán xong nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), cũng như kiểm soát tốt nợ xấu ở 1,61% để hạn chế ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Trong năm 2018 và giai đoạn tiếp theo, Techcombank sẽ tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi trên cơ sở am hiểu sâu sắc khách hàng.

Ngân hàng đồng thời xây dựng năng lực vượt trội về công nghệ, nhân sự và quản trị rủi ro để trở thành một đối tác tài chính toàn diện của khách hàng.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2017

Tổng tài sản toàn ngân hàng đạt: 269.392 tỷ đồng, tăng 14,46% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế cả năm của toàn ngân hàng đạt 8.036 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với năm 2016 và vượt kế hoạch 60%.

Tổng huy động (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) toàn ngân hàng đạt 175.435 tỷ đồng, tăng 1,14% so với năm 2016.

Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2017 đạt 181.002 tỷ đồng, tăng 15,96% so với năm 2016.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2017 đạt 12,68% cao hơn mức 9% theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Danh mục tín dụng được kiểm soát trong phạm vi khẩu vị rủi ro và biên độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng.

Techcombank là một trong số các Ngân hàng Thương mại Cổ phần dẫn đầu về vốn chủ sở hữu hợp nhất với 26.931 tỷ đồng, vượt kế hoạch và tăng 37,50% so với năm 2016 đã bao gồm trái phiếu chuyển đổi mà các trái chủ đã cam kết chuyển đổi thành cổ phiếu.

Thế mạnh này tạo cho ngân hàng nền tảng vững chắc, đáp ứng tiêu chuẩn Basel 2 và quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức vốn tối thiểu.

Techcombank là thành viên dẫn đầu về số lượng giao dịch thẻ tín dụng trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam, với hơn 6,8 triệu giao dịch năm 2017.

Tổng giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh báo cáo tới Đại hội tình hình hoạt động.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018
 
Tiếp nối những thành quả kinh doanh của hai năm qua, đại hội cũng thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018 với quan điểm “Khách hàng là tâm điểm của thành công”, từ đó tạo nên những hướng đi khác biệt, mới mẻ nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính toàn diện một cách có trách nhiệm nhất.

Đặt ưu tiên hàng đầu cho phát triển liên tục nền tảng công nghệ, nguồn nhân lực và nâng tầm chất lượng dịch vụ.

Năm 2018, Techcombank sẽ đi sâu vào hình thành nhóm khách hàng theo mô hình hệ sinh thái - chuỗi giá trị, tập trung vào nhóm khách hàng hiệu quả ở từng phân khúc để thiết kế và cung cấp gói sản phẩm phù hợp nhằm tăng doanh thu trên mỗi khách hàng.

Ban lãnh đạo ngân hàng trả lời các câu hỏi tại Đại hội cổ đông.

Đại hội cũng thông qua mục tiêu năm 2018 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản cụ thể:

Tổng tài sản tăng trưởng 17%, huy động vốn tăng trưởng 40%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 18%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 10.000 tỷ đồng (tăng trưởng 24%).

Quỹ lương, thưởng và trợ cấp nghỉ việc tối đa: 2.978 tỷ đồng (bao gồm tất cả nhân viên Techcombank, trừ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

Cũng tại Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã báo cáo và trình Đại hội phê duyệt việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phần của Techcombank tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nhận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Techcombank thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phần Techcombank.

Với những nền tảng phát triển vững mạnh của ngân hàng được tạo lập trong những năm qua cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của các cổ đông, ban lãnh đạo ngân hàng có cơ sở để nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Qua đó, từng bước xây dựng diện mạo mới của Techcombank trong năm 2018 và xa hơn nữa là trở thành ngân hàng ở vị thế dẫn dắt trong ngành ngân hàng nội địa, cạnh tranh sòng phẳng với các ngân hàng trong khu vực và quốc tế.

Quế Chi