Tham vấn IPU 132 về dân chủ và nhân quyền

06/03/2015 15:25 Ngọc Quang
(GDVN) - Sáng nay (6/3), Tiểu ban Nội dung đã tổ chức tọa đàm tham vấn về những nội dung thảo luận tại Ủy ban Thường trực của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU - 132).

Tọa đàm lấy ý kiến các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về một số chủ đề sẽ được đưa ra thảo luận, thông qua tại phiên họp của Ủy ban Thường trực về dân chủ và nhân quyền.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội - ông Uông Chu Lưu cho rằng, dân chủ và nhân quyền là những giá trị có tính phổ quát của nhân loại. Nhưng đây cũng là vấn đề phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố chính trị, điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Việc phát huy dân chủ công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân phải được quy định trong Hiến pháp và pháp luật và phải được tổ chức triển khai trên thực tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội - ông Uông Chu Lưu. ảnh: vnn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban về Dân chủ và nhân quyền là một trong những Ủy ban Thường trực của Liên minh Nghị viện thế giới.

Ủy ban đóng góp tiếng nói quan trọng trong việc đề xuất và thảo luận đối với các chủ đề liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy dân chủ về quyền con người và pháp luật về quyền con người.

Các hoạt động của Liên minh Nghị viện thế giới nói chung và của Ủy ban về dân chủ và nhân quyền nói riêng đều nhằm làm cho nghị viện hiệu quả hơn trong việc giám sát chính phủ, nâng cao vai trò lập pháp, bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của người dân, bảo đảm hòa bình và phát triển.

Dự kiến, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung chính như thông qua dự thảo Nghị quyết “Pháp luật quốc tế trong mối quan hệ giữa chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và quyền con người”; thảo luận về việc ra nghị quyết với chủ đề “Dân chủ trong kỷ nguyên công nghệ số và những đe dọa đối với quyền riêng tư và các quyền tự do cá nhân khác”; thảo luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, đến việc bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.

Ngọc Quang