Thanh niên đường phố có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất

30/11/2011 11:59 Nam Phong
(GDVN) - Dự án Phòng tránh HIV trong thanh thiếu niên VN đã cho thấy thanh niên đường phố là nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhât.

Dự án “Phòng tránh HIV trong Thanh thiếu niên Việt Nam – Thay đổi quan điểm giới và giảm các hành vi nguy cơ” (dự án N.A.M) do Chương trình Hỗ trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR), thông qua cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và tổ chức PACT Việt Nam tài trợ cho Tổ chức Cứu trợ trẻ em thực hiện từ năm 2006.

Dự án được triển khai trên 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, và tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang. Trên nền tảng là chương trình giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV, được biết đến với tên là Chương trình H+, đã thành công ở Braxin, dự án phòng tránh HIV mang tính chất toàn diện này đã được triển khai trong các thanh thiếu niên độ tuổi 15-24.

Sau 5 năm triển khai dự án, kết quả cho thấy đối tượng thanh niên đường phố có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất.

Dự án NAM đã cung cấp các bằng chứng để chứng minh rằng, thanh niên đường phố - đối tượng bị lãng quên trong các chương trình phòng chống HIV, là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất.

Dự án NAM đã chứng minh là có thể trở thành mô hình mẫu về phòng tránh HIV cho thanh thiếu niên, trong hệ thống trường nghề và đường phố.

Đây là dự án đầu tiên dành cho đối tượng nam giới, đặc biệt là nam thanh niên - đối tượng có có tỉ lệ lây nhiễm HIV cao nhất. Trong đó, hai đối tượng dễ bị tổn thương nhất là thanh niên trường nghề đại diện cho thanh niên trong hệ thống trường học, và thanh thiếu niên đường phố - là đối tượng vốn bị lãng quên trong các chương trình phòng chống HIV ở Việt Nam.

Dựa trên việc cải thiện hành vi tránh/giảm các hành vi nguy cơ trong nam thanh niên trên cơ sở tiếp cận toàn diện:  Cải thiện quan niệm giới; Cải thiện tính sẵn có và khả năng tiếp cận các thông tin dịch vụ có chất lượng;Cải thiện sự hỗ trợ của cộng đồng để khuyến khích thanh thiếu niên thực hiện các hành vi lành mạnh.

Sau 5 năm thực hiện, kết quả đánh giá cho thấy nam thanh niên có kiến thức phòng chống HIV tốt hơn, có thái độ tốt hơn về các quan niệm giới và về các hành vi nguy cơ dẫn đến lây nhiễm HIV. Đối tác địa phương và những người tham gia trực tiếp đã nhận thấy tác động tích cực của dự án, từ đó đã thực hiện dự án với tinh thần làm chủ.

Nam Phong