Thành ủy Hà Nội yêu cầu hát Quốc ca thứ Hai hàng tuần

02/08/2015 07:48 Ngọc Quang
(GDVN) - Ở một số nơi khi thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, chỉ sử dụng bài Quốc ca được ghi âm sẵn, đại biểu tham dự không hát hoặc hát không đúng nhạc, đúng lời.

Thành uỷ Hà Nội hôm 31/7 công bố Thông tri về việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc, nói rõ hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Việc hát Quốc ca từ khi thực hiện nghị định 145 của Chính phủ năm 2013 đã chuyển biến tích cực, trở thành nền nếp ở nhiều nơi.

Tuy nhiên, ở một số nơi khi thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, chỉ sử dụng bài Quốc ca được ghi âm sẵn, đại biểu tham dự không hát hoặc hát không đúng nhạc, đúng lời. Nhiều đơn vị, cơ quan chưa chú trọng việc tổ chức chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai hàng tuần.

Hát Quốc ca là một nghi thức thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào với thế hệ trẻ. ảnh: hà nội mới.

Để kịp thời khắc phục những thiếu sót trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang của thành phố thực hiện việc chào cờ Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang của thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, Đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc và việc hát Quốc ca, từ đó có ý thức tự giác trong việc thực hiện.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các lễ mít-tinh, kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước; hát Quốc ca và Quốc tế ca (đối với đảng viên) khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các sinh hoạt của Đảng như: mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Đại hội Đảng, trao Huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng…

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên học hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với đảng viên), đảm bảo đúng lời, đúng nhạc, đúng tinh thần trang trọng, tự hào.

Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị trên phải thường xuyên giáo dục, tuyên truyền đến các tầng lớp cán bộ đảng viên, sinh viên, học sinh… hiểu rõ mục đích và ý nghĩa việc hát Quốc ca khi chào cờ, từ đó có ý thức tự giác thực hiện, bảo đảm hát đúng lời, đúng nhạc, đúng tinh thần trang trọng, tự hào. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nền nếp việc tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào mỗi sáng thứ Hai hàng tuần; bắt đầu từ 1/8.

Khi tiến hành nghi thức chào cờ, có thể hát kết hợp cùng với bài Quốc ca được ghi âm sẵn.

Đảng ủy Khối các trường đại học – cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo khác trên địa bàn duy trì nề nếp việc tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào thứ Hai hàng tuần. Bắt đầu thực hiện từ Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016.

Ngọc Quang