Thêm 7 bản đồ của Nhật chỉ rõ cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam

31/07/2012 13:45 Thảo Lăng
(GDVN) - Bên cạnh 8 bản đồ của Trung Quốc khẳng định đảo Hải Nam là cực nam của đất nước này, Ths. Chử Đình Phúc (Viện Trung Quốc, thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã cung cấp thêm 7 bản đồ khác của Nhật Bản có cùng nội dung trên.

Bản đồ “Nhị kinh thập bát tỉnh tổng đồ” trong sách "Thanh nhị kinh thập bát tỉnh cương vực toàn đồ" của tác giả Đông Điều Văn Tả Vệ Môn do Nhật Bản Gia Vĩnh tam niên khắc bản năm 1850.

“Quảng Đông toàn đồ” trong sách "Thanh nhị kinh thập bát tỉnh cương vực toàn đồ" của tác giả Đông Điều Văn Tả Vệ Môn do Nhật Bản Gia Vĩnh tam niên khắc bản năm 1850.

“Đại Thanh quốc toàn đồ” trong sách “Đại Thanh đế quốc phân tỉnh tinh đồ” của tác giả Y Điền Hùng Phủ,  do Nhà xuất bản Đông Kinh (Tokyo), Phú Sơn Phòng thư cục tháng 5/ 1907 (tức năm Nhật Bản Minh Trị tứ thập niên ngũ nguyệt).

Bản đồ tỉnh Quảng Đông với cực Nam là đảo Hải Nam trong sách “Đại Thanh đế quốc phân tỉnh tinh đồ”.

Bản đồ "Thanh quốc đại địa đồ Cánh mạng (Tân Hợi) động loạn địa điểm chú". Bản đồ này do Đại Bản (Osaka) Nhật Bản Tinh Bản ấn loát hợp tư hội xã phát hành năm 1912 (tức Minh Trị tứ thập tứ niên). Hiện nay bản đồ đang được lưu trữ tại Thư viện Đại học California tại Berkeley (Hoa Kỳ).

Phóng to hình vị trí đảo Hải Nam ở cuối bản đồ "Thanh quốc đại địa đồ Cánh mạng (Tân Hợi) động loạn địa điểm chú".
Bản đồ “Đại lục hình thế đồ” trong sách “Trung Quốc địa đồ sách” xuất bản năm 1939 của tác giả Tùng Điền Thọ Nam cũng xác định cực Nam Trung Quốc đến hết đảo Hải Nam.

Bản đồ tỉnh Quảng Đông với cực Nam là đảo Hải Nam trong sách “Trung Quốc địa đồ sách” của tác giả Tùng Điền Thọ Nam được xuất bản năm 1939.

Thảo Lăng