Thêm hình ảnh từ trận địa bắn tên lửa, pháo phòng không của Việt Nam (P2)

05/12/2011 20:01 Theo VOV online
Tổ hợp tên lửa hiện đại S- 300 tham gia diễn tập, ngoài ra còn có đợt bắn nghiệm thu tên lửa C125 và A89 cải tiến. Khi mặt trời mới ló dạng bầu không khí sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân chuẩn bị cho đợt huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật năm 2011 xua tan tiết trời giá lạnh của mùa đông.Thời gian diễn tập từ 1 - 5/12, tại Trường bắn TB1, đặc biệt tham gia diễn tập năm nay của Quân chủng Phòng không-Không năm nay đặc biệt có tổ hợp tên lửa hiện đại S-300.
Mục đích của việc diễn tập là để kiểm tra kết quả huấn luyện năm 2011 và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị tên lửa, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp, bắn nghiệm thu khí tài tên lửa C125, A89 cải tiến.
Theo VOV online