Thêm những hình ảnh tư liệu về tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga

12/06/2012 13:22 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov - đặt theo tên Đô đốc Hải quân Liên Xô Nikolay Gerasimovich Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất còn hoạt động của Hải quân Nga.
Tàu được đóng tại xưởng đóng tàu Nam Nikolayev trên bờ Biển Đen thuộc Ukraina từ 1985 nhưng phải đến năm 1995 mới chính thức đi vào hoạt động.
Quân số trên tàu là 1.960 người (626 phi hành đoàn, 40 nhân viên), 3.857 phòng.
Tàu Kuznetsov được trang bị 17 máy bay (12 chiếc Su-33 và 5 chiếc Su-25), 24 trực thăng (4 Ka-27LD32, 18 Ka-27PLO và 2 Ka-27S).
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Lê Mai (tổng hợp)