Thi tuyển lãnh đạo, tránh “sắp hàng, sống lâu lên lão làng”

13/02/2014 13:21 NGUYỄN HỒ
(GDVN) - UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành QĐ phê duyệt đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

“Sắp hàng, sống lâu lên lão làng”

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dân số gần 10 triệu dân và hàng trăm ngàn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh… Để điều hành và quản lý đô thị lớn như vậy, cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính cần phải được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn để quản lý nhà nước ngày càng tốt hơn trong điều kiện mới; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy phải được nâng lên, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn phổ biến tình trạng “sắp hàng, sống lâu lên lão làng”; tình trạng trì trệ, sức ỳ trong công tác lãnh đạo của một số công chức, viên chức quản lý vẫn còn không ít. Trong khi đó, một lực lượng lớn công chức trẻ hội đủ các điều kiện để có thể đảm nhận được các cương vị lãnh đạo, quản lý trong đơn vị lại thiếu cơ hội để phát triển, dẫn đến tình trạng hụt hẫng, mất hứng thú trong công việc.

                                 Ảnh minh họa (Lê Anh Dũng/VietnamNet)

Trúng tuyển sau 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì miễn nhiệm

Đối tượng điều chỉnh của đề án là cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, chỉ tổ chức thi tuyển khi có từ 2 người dự tuyển trở lên đăng ký. Đối tượng đăng ký dự tuyển bên cạnh công chức, viên chức do cấp ủy và cơ quan có nhu cầu tuyển giới thiệu còn bao gồm công chức, viên chức thuộc các cơ quan khác trong thành phố có tiêu chuẩn phù hợp.

Người trúng tuyển là người được tập thể công chức, viên chức trong  cơ quan, đơn vị thực hiện tuyển chọn đánh giá, nhận xét “ Chương trình hành động xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị” bằng phiếu kín (đạt từ 50 % số phiếu trở lên tán thành) và được Hội đồng tuyển chọn xem xét,  bỏ phiếu kín (đạt từ 50 % số phiếu trở lên và có tổng số phiếu cao nhất) đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm.

Sau 01 năm bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị tổ chức nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người được bổ nhiệm theo chức trách được phân công; nếu người được bổ nhiệm bị xếp loại không hoàn thành chức trách nhiệm vụ trong 02 năm liên tục thì cơ quan, đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, miễn nhiệm theo quy định.

Người dự tuyển phải có chương trình hành động rõ ràng

Đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động (trong 03 năm liên tục liền kề với thời gian tổ chức tuyển chọn); những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức của cơ quan, đơn vị lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đề ra mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển cơ quan, đơn vị trong thời hạn giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó theo quy định (05 năm) ở cơ quan đơn vị tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đưa ra một số tình huống cụ thể trong giải quyết công việc với cương vị sẽ nắm giữ khi trúng tuyển…

Quyết định số 477/QĐ-UBND được ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 23.1.2014.

NGUYỄN HỒ