Thiết bị đo lực rút chốt đạn pháo BM-21

15/04/2012 20:05 Theo QĐND
Với pháo phản lực BM-21, để bảo đảm độ trúng, độ chụm, trước khi bắn đạn thật người thợ phải sử dụng thiết bị kiểm tra lực rút chốt để kiểm tra lực mở của lẫy hãm đạn.

Với pháo phản lực BM-21, để bảo đảm độ trúng, độ chụm, trước khi bắn đạn thật người thợ phải sử dụng thiết bị kiểm tra lực rút chốt để kiểm tra lực mở của lẫy hãm đạn.

Xe đạn pháo BM-21

Tuy nhiên, hiện nay thiết bị kiểm tra lực rút chốt đạn BM-21 (có nguồn gốc từ nước ngoài) chưa được trang bị đầy đủ cho các đơn vị nên việc kiểm tra gặp khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Minh Luyến, Cục Kỹ thuật, Binh chủng Pháo binh đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị đo kiểm tra lực rút chốt đạn pháo BM-21.

Thiết bị gồm các bộ phận: Thân, vam 3 càng, trục ren, lò xo dự ứng lực. Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy thiết bị có chất lượng tốt, hoạt động tin cậy, được Hội đồng Khoa học Binh chủng Pháo binh đánh giá cao. Sáng kiến có thể nhân rộng tại các đơn vị pháo binh trong toàn quân.

Theo QĐND