Thông tin về việc triển khai thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới

01/04/2021 17:29 Thu Giang
GDVN- Khi Bảo hiểm xã hội các địa phương sử dụng hết phôi thẻ Bảo hiểm y tế mẫu cũ thì mới tiến hành cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới.

1. Khi nào thì được cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới?

Khi Bảo hiểm xã hội các địa phương sử dụng hết phôi thẻ Bảo hiểm y tế mẫu cũ thì mới tiến hành cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới.

2. Thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới được cấp cho những ai?

Sau khi Bảo hiểm xã hội các tỉnh sử dụng hết phôi thẻ Bảo hiểm y tế mẫu cũ thì thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới cho các trường hợp sau:

- Người mới tham gia Bảo hiểm y tế.

- Người tham gia bị mất thẻ Bảo hiểm y tế.

- Người tham gia bị rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ Bảo hiểm y tế.

* Lưu ý: Trong giai đoạn chuyển đổi từ thẻ Bảo hiểm y tế mẫu cũ sang mẫu mới, những người đang sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế mẫu cũ còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để đi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế và gia hạn giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in, đổi thẻ Bảo hiểm y tế (trừ các trường hợp nêu trên).

3. Nơi nhận hồ sơ cấp mới/ cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế

a) Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội với những trường hợp sau:

+ Người được tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng Bảo hiểm y tế.

+ Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Bảo hiểm y tế.

+ Người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đổi thẻ Bảo hiểm y tế.

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể.

b) Tại Đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với những trường hợp sau:

+ Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Bảo hiểm y tế.

+ Người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

c) Tại Uỷ ban nhân dân xã với những trường hợp sau:

+ Người được ngân sách nhà nước đóng Bảo hiểm y tế.

+ Người được tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng Bảo hiểm y tế.

d) Tại Doanh nghiệp: Người tham gia Bảo hiểm y tế đóng tại doanh nghiệp, nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

e) Tai Trường học: Học sinh, sinh viên đóng Bảo hiểm y tế theo nhà trường, nộp hồ sơ cho nhà trường.

4. Thủ tục, hồ sơ đăng ký khi đổi thẻ cần những gì?

- Người tham gia kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);

- Đối với người hiến bộ phận cơ thể: Có thêm Giấy ra viện ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”;

- Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi Bảo hiểm y tế cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

Thu Giang