Thu hồi thẻ nhà báo, đề nghị cách chức Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi

09/02/2015 12:18 Ngọc Quang
(GDVN) - Hồ sơ chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra để xem xét, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu tội phạm.

Sáng nay (9/2), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thông báo kết luận thanh tra đột xuất đối với Báo Người Cao tuổi. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Trương Minh Tuấn chủ trì buổi họp báo.

Theo "Thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi" ngày 9/2/2015 đề cập 6 nội dung cụ thể:

Việc chấp hành quy định pháp luật về giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet

Việc báo Người cao tuổi xuất bản một số tin, bài trực tiếp trên trang thông tin điện tử tổng hợp là hoạt động báo điện tử không có giấy phép, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin

Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin trên báo in:

- Đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo và bình luận suy diễn thiếu căn cứ dẫn đến thông tin sai sự thật, vi phạm khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí.

- Đăng một số bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của công dân, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

- Thông tin suy diễn, sai sự thật, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

- Đăng một số bài viết có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Đăng một số bài viết có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp www.nguoicaotuoi.org.vn:

Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, vi phạm điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại buổi họp báo sáng nay. Ảnh: Ngọc Quang

Việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả

Một số tin, bài ở chuyên mục Quốc tế của báo Người cao tuổi không ghi tổng hợp, trích dẫn hoặc có ghi tổng hợp, trích dẫn nhưng không ghi rõ từ nguồn nào, chưa chấp hành đúng quy định pháp luật về quyền tác giả và Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc chấp hành các quy định pháp luật về cải chính

Đăng cải chính không đúng quy định của pháp luật về cải chính trên báo chí, vi phạm quy định của Quy chế cải chính trên báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BVHTT ngày 07/02/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin.

Việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo trên báo chí

Báo Người cao tuổi có nhiều vi phạm về quảng cáo trên báo chí:

- Quảng cáo thuốc sử dụng tên thầy thuốc để giới thiệu thuốc, vi phạm điểm c Khoản 6 Điều 3 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

- Quảng cáo thực phẩm chức năng dưới dạng bài viết không phù hợp với xác nhận của cơ quan chức năng, vi phạm Khoản 1, Điều 5 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

- Quảng cáo thực phẩm chức năng dưới hình thức bài viết của bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế, vi phạm Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

- Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Việc chấp hành các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí

-  Hồ sơ tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của báo Người cao tuổi chưa được lưu giữ đầy đủ, khoa học.

- Báo Người cao tuổi chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 9, Điều 12 Luật Tố cáo năm 2011.

- Báo Người cao tuổi đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo có thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng dẫn đến một số bài viết có nội dung thông tin sai sự thật.

Biện pháp xử lý, thông báo kết luận thanh tra đề cập 8 nội dung:

Tại buổi họp báo ông Hà Minh Huệ -Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết sẽ thu hồi thẻ hội viên hội nhà báo của ông Kim Quốc Hoa.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Người cao tuổi về các hành vi vi phạm như sau:

- Xử phạt đối với hành vi hoạt động báo điện tử không có giấy phép do trực tiếp xuất bản tin, bài trên trang thông tin điện tử tổng hợp www.nguoicaotuoi.org.vn.

- Xử phạt 01 hành vi thông tin sai sự thật nhưng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Xử phạt 03 hành vi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

-  Xử phạt 02 hành vi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng.  

-  Xử phạt 01 hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử tổng hợp www.nguoicaotuoi.org.vn.

-  Xử phạt 01 hành vi thực hiện cải chính không đúng quy định.

-  Xử phạt 01 hành vi sử dụng tên thầy thuốc để quảng cáo thuốc.

-  Xử phạt 06 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng dưới dạng bài viết không phù hợp với xác nhận của cơ quan chức năng.

-  Xử phạt  03 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng dưới hình thức bài viết của bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế.

-  Xử phạt 02 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

2. Không xử phạt vi phạm hành chính 09 hành vi vi phạm khi đăng 09 bài viết do đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

3. Trong thời gian Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi và thời gian dự thảo Kết luận thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo nội dung thông tin trên báo Người cao tuổi. Do các bài viết đăng trên báo Người cao tuổi nêu trong các đơn thư khiếu nại, tố cáo nằm ngoài thời kỳ thanh tra, vì vậy Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

4. Báo Người cao tuổi phải thực hiện việc cải chính, xin lỗi đối với các hành vi thông tin sai sự thật nêu tại Kết luận thanh tra.

5. Thu hồi Giấy phép trang thông tin điện tử số 256/GP-TTĐT cấp ngày 03/12/2010; thu hồi tên miền www.nguoicaotuoi.org.vn.

6. Thu hồi Thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa - Tổng biên tập báo Người cao tuổi.

7. Đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam (cơ quan chủ quản báo Người cao tuổi):

- Cách chức Tổng Biên tập báo Người cao tuổi đối với ông Kim Quốc Hoa theo quy định tại Điều 12 Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư.

- Xây dựng phương án kiện toàn lại nhân sự, cơ cấu tổ chức của báo Người cao tuổi để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

8. Chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu tội phạm.

Cũng tại buổi họp báo sáng nay, bà Đỗ Thị Tình - Phó Chanh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông công bố quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa và quyết định về việc Thu hồi Giấy phép trang thông tin điện tử số 256/GP-TTĐT cấp ngày 03/12/2010; thu hồi tên miền www.nguoicaotuoi.org.vn.

Kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Trương Minh Tuấn cho biết, việc thanh tra đột xuất cũng xuất phát từ yêu cầu của Hội người cao tuổi. Vào tháng 11/2014, Hội người cao tuổi có đề nghị khen thưởng ông Kim Quốc Hoa là chiến sĩ thi đua toàn quốc. Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hiệp y khen thưởng. Tuy nhiên, trước rất nhiều sai phạm của Báo Người cao tuổi mà trực tiếp Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi chịu trách nhiệm, do đó Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản không chấp nhận hiệp y ông Kim Quốc Hoa là chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Sau đó, Hội Người cao tuổi yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ rõ sai phạm nào của Báo Người cao tuổi và ông Kim Quốc Hoa. Vì vậy, để làm rõ chuyện đúng sai thì Bộ Thông tin Truyền thông đã qyết định thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi, trong quá trình thanh tra đã phát hiện ra rất nhiều sai phạm. Những sai phạm nào ở lĩnh vực hành chính thì sẽ xử lý hành chính, những sai phạm nào có dấu hiệu phạm tội thì chúng tôi chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Ngọc Quang