Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan

04/10/2016 06:27 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 1884/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Khánh Hải giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải. ảnh: Minh An.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải sinh năm 1965, là cháu nội của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Lần đầu tiên ông Hải được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là vào tháng 6/2010. 

Liên quan tới công tác nhân sự, tại Quyết định 1888/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Tại Quyết định 1883/QĐ-TTg và Quyết định 1882/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Khương và ông Nguyễn Minh Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngọc Quang