Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới

24/05/2011 00:36
Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định bổ nhiệm nhân sự Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định bổ nhiệm nhân sự Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
 
Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Trần Dũng Trình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/5/2011.
 
Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Viết Thanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2011.
 
Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên gồm ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Lại Cao Hiến, Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát; ông Nguyễn Gia Tường, Ủy viên HĐQT. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/5/2011.
 
Theo chinhphu.vn