Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự một số tập đoàn

08/12/2011 13:32 PV/Khoa học và Đời sống
Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự đối với Ủy ban Sông Mê Công, Tổng Cục Quản lý đất đai...

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự đối với Ủy ban Sông Mê Công, Tổng Cục Quản lý đất đai, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng cử ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam thay ông Phạm Khôi Nguyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghỉ hưu.

Thủ tướng giao ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Văn Châu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam (Tập đoàn Sông Đà), giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Hoài, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.


PV/Khoa học và Đời sống