Thủ tướng Chính phủ: "Phấn đấu tăng trưởng 6-6,5% trong năm 2013"

04/07/2012 20:48 Theo Chinhphu.vn
Thủ tướng nêu rõ quan điểm cần duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, phấn đấu khoảng 6-6,5%; kiềm chế lạm phát ở mức 5-6%; tiếp tục giảm bội chi ngân sách, giữ bội chi ngân sách khoảng 4,7%;…

Sáng 4/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, đúng mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Khẳng định những thành tựu đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 cần sự nỗ lực rất lớn của các Bộ, ngành, địa phương, trên cơ cở kiên trì bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nhưng không làm bất ổn kinh tế vĩ mô và làm lạm phát cao trở lại; chủ động điều hành kiềm chế lạm phát theo mục tiêu và giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là giải quyết việc làm cho người lao động, quan tâm tới công tác giảm nghèo, chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế cho nhân dân,…

Đề cập tới Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Với tinh thần như vậy, định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ quan điểm phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là mục tiêu cơ bản, mang tính chất nền tảng, luôn phải tăng cường các giải pháp để củng cố mục tiêu này.

Cùng với đó, cần duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, phấn đấu khoảng 6-6,5%; kiềm chế lạm phát ở mức 5-6%; tiếp tục giảm bội chi ngân sách, giữ bội chi ngân sách khoảng 4,7%;…

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, cần thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; sử dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ để thực hiện lạm phát theo mục tiêu đã đề ra; thực hiện chính sách tài khóa phối hợp hài hòa với chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm phát triển bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới, đưa khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa;…

Đồng thời, tiếp tục tăng cường đầu tư xã hội, bên cạnh đầu tư từ vốn ngân sách cần tập trung huy động mọi nguồn lực khác nhau cho đầu tư.

Thủ tướng khẳng định cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi và công bằng xã hội; thực sự tạo những chuyến biến mạnh mẽ đối với công tác này; đảm bảo an sinh xã hội phải gắn liền với giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững.

Đề cập tới những vấn đề về đầu tư công-một nội dung của tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và tái cơ cấu đầu tư công để đảm bảo hiệu quản hơn, theo đúng trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, các Bộ, ngành, địa phương nắm chắc chủ trương, quan điểm chỉ đạo về tái đầu tư công, dự kiến sát danh mục dự án và mức vốn đầu tư cho từng dự án cụ thể, đảm bảo vốn đầu tư hiệu quả, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; tránh dàn trải, thất thoát, lãng phí…

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu  cần quyết liệt hơn nữa trong đổi mới cơ chế quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia. Việc lồng ghép các nguồn vốn phải được thực hiện ngay từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách. Trong quá trình lồng ghép các nguồn vốn phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ của từng Chương trình.

Theo Chinhphu.vn