Thủ tướng đưa ra 4 giải pháp cơ bản điều hành Kinh tế - Xã hội

29/06/2013 08:27 Theo TTXVN
(GDVN) - Trả lời phỏng vấn chiều nay Thủ tướng đã nêu bật kết quả đạt được trong phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2013 đồng thời chỉ ra những yếu kém cần khắc phục cũng như định hướng trong chỉ đạo điều hành phát triển KT - XH từ nay đến cuối năm 2013 và thời gian tiếp theo.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng, thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. Trả lời phỏng vấn TTXVN chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ rõ những giải pháp cơ bản của chính phủ để điều hành kinh tế xã hội.

Căn cứ thực tiễn tình hình 6 tháng đầu năm Thủ tướng cho biết, từ nay đến cuối năm Chính phủ sẽ kiên trì thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2013.  

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


“Tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục dần tình trạng quá tải ở các bệnh viện và cải thiện chất lượng khám chữa bệnh. Nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đại học và dạy nghề. Tăng cường quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia” – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

Đồng thời Thủ tướng cũng chỉ ra những giải pháp cơ bản để điều hành kinh tế - xã hội từ nay đến sáu tháng cuối năm 2013.

Thứ nhất tập trung điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp các giải pháp tiền tệ, tài khóa, thị trường giá cả để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng. Tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với tình hình lạm phát; tăng dư nợ tín dụng theo kế hoạch, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Thứ hai
tăng cường quản lý hiệu quả thị trường vàng. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu và kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước; thực hiên nghiêm việc tiết kiệm, bảo đảm cân đối ngân sách. Thực hiện tốt giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đồng thời với việc tăng cường các giải pháp huy động vốn xã hội cho đầu tư phát triển;

Thứ ba thực hiện các giải pháp giãn, hoãn, miễn, giảm thuế; đưa Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng vào hoạt động, tập trung xử lý nợ xấu và giảm hàng tồn kho.

Thứ tư tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp có khả năng phát triển được vay vốn. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, triển khai hiệu quả gói hỗ trợ tín dụng nhà ở xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đơn giản hoá thủ tục về vay vốn tín dụng, thuế, hải quan, bất động sản... Phát triển mạnh thị trường trong và ngoài nước; tăng cường quản lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng chuyển giá, trốn lậu thuế, buôn lậu, làm hàng giả, hàng kém chất lượng.

“Tiếp tục bố trí vốn đối ứng để giải ngân nhanh vốn ODA, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn, trình Quốc hội cho phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14, các dự án cấp bách về thủy lợi, y tế, giáo dục” – Thủ tướng cho biết thêm.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế đã được phê duyệt gắn với thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. “Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương cụ thể hoá thành các chương trình hành động, các đề án với các giải pháp và lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện” – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đưa ra yêu cầu.

“Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường và chủ động cung cấp thông tin về chỉ đạo điều hành, về cơ chế chính sách, về xử lý những vấn đề xã hội bức xúc và những vấn đề mới phát sinh cho các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho nhân dân nhằm tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi trả lời phỏng vấn chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu bật những kết quả đạt được trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Thủ tướng cho biết, Thời gian qua chúng ta đã tiếp tục tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước. Nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội nhân dân và công an nhân dân. Quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập và chủ quyền quốc gia.

“Lập trường của Việt Nam về hoà bình, ổn định, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, cùng thịnh vượng và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải trên Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, thực hiện nghiêm túc DOC và tiến tới COC, được cộng đồng quốc tế đồng tình ủng hộ” – Thủ tướng cho biết.
Theo TTXVN