Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch tỉnh An Giang

19/06/2019 21:59 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, tại Quyết định 749/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình được phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Ảnh: VOV

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Ngày 11/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 397/QĐ-TTg giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình. 

Tại Quyết định 748/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vương Bình Thạnh, để nghỉ hưu theo chế độ.

 

Nhật Minh