Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND Hà Giang, Hải Phòng

11/08/2015 10:55 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang và Hải Phòng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; ông Đoàn Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang.

Ông Hầu Văn Lý - Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. ảnh: vks hà giang.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Nguyễn Văn Trường, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, để nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Điệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn My, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, để nhận nhiệm vụ mới.

Ngọc Quang