Tiếp bài ký thông tư cẩu thả: Thứ trưởng bận học liên tục…5 tháng

26/03/2014 10:07 Duy Phong
(GDVN) - Sau khi ký thông tư cẩu thả, Bộ Nông nghiệp lập tức phải thu hồi. Câu hỏi đặt ra là người ký phát hành văn bản có phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý.

Người ký phát hành Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2013 là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh. Thông tư số 38 có nội dung ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, bổ sung thêm 785 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng; thay thế 193 loại phân bón đã có trong danh mục.Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/9/2013.

Hàng chục loại phân bón bị loại khỏi Thông tư 38

Sau khi phát hiện có sai phạm,  ngày 24/9/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BNN-TTr về việc thanh tra trình tự, thủ tục ban hành Thông tư số 38. Ngày 19/12/2013, Đoàn Thanh tra đã có Kết luận số 4513/KL-BNN-TTr trong đó đã nêu rõ những tồn tại, sai phạm của các cá nhân, tập thể có liên quan và kiến nghị các biện pháp xử lý.

Ngày 27/12/2013, Cục Trồng trọt có Giải trình số 3189/BC-TT-ĐPB liên quan đến việc ký trình Thông tư 38. Theo đề xuất của Cục Trồng trọt rất nhiều doanh nghiệp bị loại khỏi Thông tư 38, do đó những sản phẩm này chưa được phép lưu hành trên thị trường.

Cục Trồng trọt đề nghị Bộ loại khỏi Danh mục 101/978 loại phân bón. Cụ thể, đối với 110 loại phân bón tái đăng ký, Cục đề nghị loại khỏi danh mục 30 loại phân bón (trong đó, có 01 loại phân bón của Công ty TNHH Đạt Nông). Đối với 675 loại phân bón mới được công nhận, Cục đề nghị loại khỏi Danh mục 51 loại phân bón (trong đó, 01 loại phân bón VT-TEPRO của Công ty TNHH SX&TM Việt Trung, 01 loại phân bón TRACATU của Công ty CP Phân bón Nam Định, 04 loại phân bón của Công ty TNHH Kim Phú Tài).

Đối với 193 loại phân bón có chuyển đổi chủ sở hữu và thay tên mới, Cục đề nghị loại khỏi Danh mục 20 loại (trong đó, có 01 loại của Công ty TNHH Hợp Nhất Nông chuyển cho Công ty TNHH TMDV Tấn Hưng, 01 loại của Công ty TNHH Hợp Nhất Nông chuyển cho Công ty TNHH BIOVINA, 01 loại của Công ty TNHH Thảo Nông chuyển cho Cơ sở SX phân bón hữu cơ Long Khánh, 04 loại của các Công ty TNHH Giang Sơn Xanh – Dòng Sông Mới – Giang Sơn Xanh – Huỳnh Nhân – Bình điền Mê Koong – Sakura Eco Tech…).

Trước đó, làm việc với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, phụ trách Cục Trồng trọt, ông Phạm Đồng Quảng cho rằng muốn tìm hiểu trách nhiệm của người ký ban hành thì phải lên gặp lãnh đạo Bộ.

Ngay sau đó, phóng viên đã liên hệ làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh thì ông từ chối gặp với lý do “đang bận học liên tục 5 tháng”. Ông Doanh hướng dẫn liên hệ với thư ký riêng của ông nhưng vị này cũng từ chối và hướng dẫn phóng viên xuống gặp lãnh đạo Cục Trồng trọt.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Duy Phong