Tỉnh ủy Bình Phước kết luận liên quan đến Hiệu trưởng vi phạm điều lệ Đảng

01/07/2018 08:27 Hưng Long
(GDVN) - Nguyên Hiệu trưởng bị Tỉnh ủy Bình Phước kết luận vi phạm điều lệ Đảng vẫn quyết tâm khiếu nại, khiến kiện để đi đến cùng của sự thật.

Ngày 27/6, bà Bùi Thị Phương Minh – nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu (xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đã nhận được quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của tỉnh Bình Phước.

Tỉnh ủy Bình Phước đã căn cứ Điều lệ Đảng, căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trường Tiểu học Hoàng Diệu. (Ảnh: H.L)

Xét đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Phương Minh và báo cáo kết quả xem xét, giải quyết của Đoàn Kiểm tra 746 Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước xét thấy, bà Minh với cương vị là Đảng ủy viên Đảng ủy xã Phú Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu đã không chấp hành các quyết định thanh tra.

Bà Minh không chấp hành quyết định tạm đình chỉ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập, không cung cấp và chỉ đạo cấp dưới không cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ công tác thanh tra.

Bà Minh có phát ngôn thiếu chuẩn mực với một số giáo viên cấp dưới trong một số cuộc họp của nhà trường, không hợp tác và thiếu tôn trọng Đoàn thanh tra của huyện Bù Gia Mập.

Bà Minh còn có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý thu, chi quỹ đại diện cha mẹ học sinh và các loại quỹ khác của Trường Tiểu học Hoàng Diệu (từ năm học 2011 đến 2014).

Vẫn theo quyết định của Tỉnh ủy Bình Phước, bà Minh đã vi phạm quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, Điều 01 “Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc và pháp luật không cho phép”. Điều 17 “Vi phạm đạo đức nghề nghiệp”.

Vi phạm của bà Minh áp dụng Điểm b, Khoản 3, Điều 13 “Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập, khống chế, vu khống người làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán” Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị. 

Lạm bàn về sự trung thực của người thầy 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Minh là phù hợp.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Minh, Đảng viên chi bộ Trường Tiểu học Hoàng Diệu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập, Đảng ủy xã Phú Nghĩa, Chi bộ Trường Tiểu học Hoàng Diệu và bà Bùi Thị Phương Minh thi hành quyết định này.

Trao đổi với Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Bùi Thị Phương Minh khẳng định, không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Tỉnh ủy Bình Phước và sẽ theo đuổi vụ việc đến tận cùng của sự thật.  

Hưng Long