Tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế"

11/02/2017 09:00 Quang Vượng
(GDVN) - Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành (16/2/1995- 16/2/2020).

Ngày 9/2/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 344 tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” nhằm hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành (16/2/1995- 16/2/2020).

Hội thi “Tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 

Tạo điều kiện để bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo; 

Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội các cấp, các cộng tác viên tuyên truyền và nhân viên đại lý thu ở các địa phương.

 Hội thi “Tuyên truyền viên về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tại Nghệ An - ảnh nguồn bhxhnghean.gov.vn

Nội dung thi gồm: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; khẳng định giá trị nhân đạo, tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước;

Tuyên truyền, vận động, cổ vũ, hướng dẫn người sử dụng lao động, người lao động và mọi người dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân.

Đồng thời, biểu dương, cổ vũ những tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nhắc nhở, phê bình những biểu hiện sai trái, thiếu tinh thần trách nhiệm, những hành vi cố tình vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở địa phương, đơn vị.

Đối tượng tham gia Hội thi là công chức viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện và cộng tác viên tuyên truyền, các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương. Mỗi đơn vị tham gia Hội thi thành lập 1 đội, số lượng không quá 15 người.

Mỗi đội thi thể hiện 3 phần thi theo thứ tự bốc thăm, gồm:

Phần 1: Giới thiệu về đội của mình thông qua hình thức sân khấu hóa. Thời gian không quá 3 phút.

Phần 2: Câu chuyện truyền thông được thể hiện dưới dạng các tiểu phẩm sân khấu: Kịch ngắn, hoạt cảnh, tấu nói có nội dung tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là tuyên truyền việc chấp hành chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thời gian từ 8- 10 phút.

Phần 3: Văn nghệ cổ động, có thể lựa chọn các thể loại ca, múa, nhạc có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thời gian từ 8 - 10 phút.

Hội thi được tổ chức theo quy mô 3 cấp: Cấp tỉnh do bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện với sự tham gia dự thi của bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (mỗi đơn vị xây dựng 1 đội thi); thời gian tổ chức thi trong quý III/2017. 

Cấp Cụm Thi đua do các Cụm Thi đua thực hiện (mỗi đơn vị trong Cụm chọn 1 đội đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi cấp tỉnh hoặc đội tuyển đại diện bảo hiểm xã hội tỉnh tham dự thi cấp Cụm); thời gian tổ chức thi cấp Cụm trong quý III/2018. 

Chung kết toàn quốc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức; thời gian tổ chức trong quý III/2019.

Quang Vượng