Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019

19/03/2019 13:02 An Nhiên
(GDVN) - Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút sáng ngày 1/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo Quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp. Cụ thể, ở Trung ương, thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương gồm: Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban; 2 Phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê…

Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp tại địa phương là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp.

Ngày 15/8/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra trung ương đã ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019 (Ảnh minh họa: baochinhphu.vn).

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030…

Phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Đối tượng điều tra bao gồm: tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra, người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời gian quy định; nhà ở của hộ dân cư; các trường hợp chết của hộ dân cư (viết gọn là hộ) đã xảy ra từ ngày 16/2/2018 (tức ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018) đến hết ngày 31/3/2019.

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1/4/2019.

Tổng điều tra dân số, nhà ở lần thứ 5

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút sáng ngày 1/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý 4/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý 4/2020.

Nội dung điều tra, bao gồm: thông tin chung về dân số, thông tin về nhà ở của hộ, thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi, thông tin về người chết, thông tin về nhà ở...

An Nhiên