Tổng Tham mưu trưởng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

03/06/2011 07:26
Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng vừa có chuyến công tác tại miền Trung, kiểm tra công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có chuyến công tác tại miền Trung, kiểm tra công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Trong chuyến công tác này, đồng chí đến kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã xuống tận cơ sở, kiểm tra điều kiện ăn ở, của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Qua nghe báo cáo và tìm hiểu thực tế, đồng chí biểu dương Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Nhờ vậy, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự cửa khẩu cảng và khu vực biên phòng; cùng với các lực lượng bạn bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng còn tích cực chủ động giúp nhân dân các địa phương phòng, chống thiên tai, lụt bão có hiệu quả...

Căn dặn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đặc biệt lưu ý đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay.

Đồng chí nhấn mạnh, Đà Nẵng là địa bàn chiến lược quan trọng về quân sự và kinh tế, nhất là kinh tế biển, vì vậy Bộ đội Biên phòng thành phố cần tăng cường công tác huấn luyện, tinh thông về nghiệp vụ và SSCĐ cao, cùng với các lực lượng làm chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho ngư dân hành nghề; luôn nêu cao cảnh giác với các loại tội phạm, triệt phá từ gốc, không để các loại tội phạm gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; làm tròn vai trò là lực lượng nòng cốt giữ vững chủ quyền an ninh biên giới...

(Theo QĐND)
{iarelatednews articleid='3670,3445,3636,3508,3419'}