TQ đã đưa tàu Thần Châu 10 đến trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền

01/04/2013 07:57 Đông Bình
(GDVN) - Trung Quốc đang tập trung chuẩn bị cho hoạt động thử nghiệm mới giữa tàu vũ trụ Thần Châu 10 với Thiên Cung 1 nhằm xây dựng trạm không gian tương lai.
Tàu vũ trụ Thần Châu 10 sẽ lắp ghép với Phòng thí nghiệm Thiên Cung 1

Báo chí TQ cho biết, sáng ngày 31/3, máy bay vận tải cỡ lớn chở theo tàu vũ trụ Thần Châu 10 đã khởi hành từ Bắc Kinh để lên đường tới Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tức là nhiệm vụ của tàu Thần Châu 10 đã bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Thần Châu 10 sẽ được phóng lên trong thời gian từ tháng 6-8/2013, mang theo 3 nhà du hành vũ trụ và sẽ tiến hành kết nối với Phòng thí nghiệm Thiên Cung 1. Đây là lần đầu tiên tàu vũ trụ có thời gian bay dài nhất trong vũ trụ.

Trong lần thử nghiệm này, sẽ vẫn có các nội dung như lắp ghép tự động và thủ công nhằm tiếp tục kiểm nghiệm độ tin cậy của công nghệ - đây là công nghệ cơ bản cần phải nắm chắc trong xây dựng trạm không gian tương lai được TQ đặt ra. Ngoài ra, tàu vũ trụ Thần Châu 10 sẽ còn tiến hành một số thử nghiệm mới.

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ, Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, viện sĩ Viện khoa học Trung Quốc, ông Bao Vi Dân cho biết, tàu vũ trụ sẽ bay quanh Phòng thí nghiệm Thiên Cung 1, nhằm chuẩn bị cho việc chế tạo trạm không gian tương lai.

Theo ông Bao, do trên trạm không gian có thể có nhiều điểm kết nối/lắp ghép, nên tàu vũ trụ không nhất định tiến hành lắp ghép với nó từ một hướng, phải bay đến những điểm lắp ghép khác để lắp ghép. Đây là một hoạt động thử nghiệm trong lần phóng tàu vũ trụ tới.

Kiến trúc sư trưởng tàu Thần Châu 10, ông Trương Bách Nam cho biết, trọng điểm là giải quyết những công nghệ bắt vào (kết nối, lắp ghép) trong xây dựng trạm không gian, thông qua hoạt động của Phòng thí nghiệm Thiên Cung 1 để phát hiện, giải quyết, kiểm nghiệm vấn đề có thể gặp phải khi xây dựng, vận hành trạm không gian. Đây là một trọng điểm hiện nay, vì vậy nhiệm vụ của tàu vũ trụ Thần Châu 10 là một nhiệm vụ kế thừa và phát triển.

Trương Bách Nam cho biết, sau hơn 1 năm bay trong không gian, hiện nay trạng thái của Thiên Cung 1 tốt, đang đợi kết nối với tàu vũ trụ Thần Châu 10, còn tên lửa đẩy Trường Chinh-2F đã được tiến hành kiểm tra lắp ráp, sẽ được nhanh chóng đưa tới bãi phóng.

Theo Bao Vi Dân, tàu vũ trụ Thần Châu 10 sẽ chuyển từ “thử nghiệm” sang “ứng dụng”, theo đó hệ thống vận tải qua lại giữa không gian và mặt đất của tàu vũ trụ Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn định hình, tạo cơ sở cho việc tiếp tục triển khai nghiên cứu phòng thí nghiệm không gian và xây dựng trạm không gian trong tương lai.


Đông Bình