Trang bị của Đoàn 239 công binh vượt sông, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh (P2)

25/01/2012 17:21 Lê Mai (theo Triumf, LSQSVN)
(GDVN) - Những hình ảnh ghi lại hoạt động của các phương tiện thuộc biên chế của Đoàn 239 công binh vượt sông Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh trong khi thực hiện nhiệm vụ cắt cầu và thu hồi cầu phao Chèm sau hơn 6 tháng vận hành liên tục vào ngày 7/5/2010.
Lê Mai (theo Triumf, LSQSVN)