Trang trọng lễ chào cờ sáng 2-9 tại quảng trường Ba Đình

02/09/2011 10:15 Nam Chân - NamPhong
(GDVN) - Hình ảnh Quốc kỳ phấp phới và Quốc ca hùng tráng hai lần mỗi ngày là những hình ảnh thiêng liêng ở một trong những nơi thiêng liêng nhất Việt Nam.

Từ ngày 19-5-2001, thượng cờ, hạ cờ trên Quảng trường Ba Đình trước Lăng Bác đã trở thành một nghi lễ cấp quốc gia được thực hiện đều đặn và trang trọng nhất. 

Ý tưởng về một nghi lễ thắp sáng Quốc kỳ trên quảng trường lịch sử này do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào đúng dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Bác Hồ. Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng - được giao nhiệm vụ quan trọng này.

6h sáng hằng ngày, trong tiếng Quốc ca hào hùng, lá cờ Tổ quốc được đội danh dự kéo lên, tung bay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Giáo dục Việt Nam ghi lại hình ảnh này dịp Quốc khánh.

6h sáng hằng ngày, trong tiếng Quốc ca hào hùng, lá cờ Tổ quốc được đội danh dự kéo lên, tung bay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Giáo dục Việt Nam ghi lại hình ảnh này dịp Quốc khánh.
Từ ngày 19-5-2001, thượng cờ, hạ cờ trên Quảng trường Ba Đình trước Lăng Bác đã trở thành một nghi lễ cấp quốc gia được thực hiện đều đặn và trang trọng nhất.
Ý tưởng về một nghi lễ thắp sáng Quốc kỳ trên quảng trường lịch sử này do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào đúng dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Bác Hồ.
Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng - được giao nhiệm vụ quan trọng này.
Nam Chân - NamPhong