Triển khai hiệu quả các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

14/08/2018 17:00 Trúc Diệp
(GDVN) - Ngày 14/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai các quy định về thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động.

Hội nghị trực tuyến được triển khai tại 64 điểm cầu, có sự tham dự của của 63 tỉnh, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Trần Đình Liệu ghi nhận các kết quả đạt được trong cải cách hành chính, giảm giờ giao dịch giữa doanh nghiệp, người dân với cơ quan Bảo hiểm xã hội… các Vụ, Ban nghiệp vụ đã tham mưu với lãnh đạo Ngành ban hành văn bản giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thu, sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế, đảm bảo kinh phí, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhiều địa phương đã có những phản hồi tích cực về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai các quy định về thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động. ảnh: TT.

Ông Liệu nhận định, với sự ra đời của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 28/5/2018 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội thì từ nay đến cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm xã hội còn rất nhiều và đầy khó khăn.

Nhằm hướng đến mục tiêu mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội toàn dân yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa; tiếp tục tăng cường phối hợp có hiệu quả với các đơn vị liên quan, phấn đấu giao dịch với người dân bằng giao dịch điện tử ở mức độ 4; đạt trên 80% sự hài lòng của người dân với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, từ đó tạo dựng niềm tin của người dân, doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, việc triển khai các quy định về thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, BHTNLĐ-BNN; cấp, quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế là một trong những giải pháp quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện những bước đi theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW.

Hội nghị trực tuyến vừa là triển khai vừa đánh giá, nêu lên những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hội các tỉnh); bưu điện các tỉnh, huyện để phối hợp tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Ban Thu đã báo cáo, đánh giá, hướng dẫn nội dung liên quan đến công tác thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ - BNN; hoàn thiện, cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia; cập nhật dữ liệu thành viên hộ gia đình và xác định tăng, giảm đối tượng tham gia theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH; Công văn số 2888/BHXH-BT; Công văn số 2745/ BHXH-BT.

Theo đó, Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn , bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 7 “Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng Bảo hiểm xã hội tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ”; Sửa đổi, bổ sung Điểm 4.2 Cách tính lãi truy thu % Khoản 4 Điều 38; Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 46 “Người lao động có sổ Bảo hiểm xã hội bảo lưu quá trình đóng kể cả do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp, đăng ký tham gia tiếp hoặc giải quyết chế độ.

Phòng/Tổ quản lý thu có trách nhiệm đối chiếu nội dung đã ghi trên sổ Bảo hiểm xã hội với dữ liệu quá trình đóng do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân cung cấp”; Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 47 về “Chậm đóng bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật Bảo hiểm y tếsửa đổi, bổ sung”; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục về các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ Bảo hiểm xã hội.

Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ ủy ban nhân dân xã lập danh sách và việc tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nghiệp vụ của Ngành và hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành viên hội gia đình.

Theo đó, hướng dẫn về cập nhật tăng, giảm đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế; cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế do chết, tách, nhập hộ khẩu; Tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình…

Công văn 2745/BHXH-BT ngày 23/7/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ Bảo hiểm y tế và hoàn thiện, cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm y tế.

Theo đó, hướng dẫn đối tượng đã cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo mã số Bảo hiểm xã hội khi có phát sinh tăng đối tượng do chuyển địa bàn khác đến hoặc do chuyển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế; Rà soát chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình.

Báo cáo tình hình thực hiện cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế và một số điểm mới theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH trong lĩnh vực cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế, đại diện Ban Sổ - Thẻ cho biết, tính đến tháng 8/2018, toàn quốc đã bàn giao được 14.647.114 sổ Bảo hiểm xã hội, đạt 96,42% trên tổng số phải bàn giao; 78.512.566 người đã được đổi thẻ Bảo hiểm y tế theo mã số sổ Bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 98,9%.

Để hoàn thiện quy trình quản lý và khắc phục những nội dung chưa phù hợp, Ban Sổ - Thẻ đã phối hợp với Ban Thu trình lãnh đạo Ngành ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc của Bảo hiểm xã hội các tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Vụ Tài chính – Kế toán đã đánh giá và hướng dẫn về công tác chi hoàn thiện cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và rà soát bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động; chi kinh phí hỗ trợ ủy ban nhân dân xã lập danh sách và việc tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình tại Công văn số 240/BHXH-TCKT, Công văn số 5818/BHXH-TCKT và Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 30/7/2018.

Đại diện Trung tâm công nghệ thông tin và Tecapro đã hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh sử dụng phần mềm TST. Bên cạnh đó, các Vụ, Ban nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải đáp, tư vấn và hỗ trợ Bảo hiểm xã hội các tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, ngay từ đầu năm, lãnh đạo ngành Bưu điện đã xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể từ Trung ương đến địa phương nhằm thực hiện bằng được cam kết tăng 10-20% số đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trong năm 2018 và yêu cầu, Bưu điện các tỉnh, thành phố phải tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc rà soát, đồng bộ, cấp mã số Bảo hiểm xã hội; bàn giao thẻ Bảo hiểm y tế, sổ Bảo hiểm xã hội cho người tham gia đảm bảo chất lượng, tiến độ mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề ra.

Hiện nay, Bưu điện đã xây dựng và thực hiện thí điểm các phương án, hình thức tổ chức hội nghị và mời đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia đủ khả năng thuyết phục vận động nhằm phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tổng Giám đốc Chu Quang Hào yêu cầu Bưu điện các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ văn bản, tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội, thực hiện đúng theo tinh thần Công văn số 2888/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn Bưu điện huyện triển khai, thực hiện các hợp đồng đã ký kết. Trong công tác bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội, Bưu điện cần phải tập trung, quyết liệt thực hiện bàn giao cho người lao động đầy đủ nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, trong 7 tháng đầu năm, các Vụ, Ban nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến thu, cấp và quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn nghiệp vụ; công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện được triển khai đồng bộ tích cực, giúp hệ thống Bảo hiểm xã hội đạt mục tiêu cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy.

Trong thời gian tới, đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội và cuối năm tổ chức chương trình sơ kết đánh giá công tác phối hợp giữa hai bên. Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện các tỉnh thành phố tổ chức, tập huấn triển khai các nội dung mới đến tận cấp huyện và từng cán bộ chuyên môn trong đơn vị nhằm thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ , Trung tâm công nghệ thông tin hướng dẫn cụ thể cho địa phương về những cập nhật mới, không để đối tượng thắc mắc hoặc ảnh hưởng quyền lợi của đối tượng.

Trúc Diệp