Triển khai kế hoạch diễn tập, bắn đạn thật, bay hồi phục

22/03/2012 10:21 Theo QĐND
Tại Hội nghị các đại biểu cũng dân chủ tập trung thảo luận đề xuất các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

Ngày 21/3, Học viện PK-KQ đã tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2011- 2012. Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được trong học kỳ 1 năm học 2011- 2012, đặc biệt là công tác xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; nghiêm túc chỉ ra những hạn chế thiếu sót cần khắc phục trong học kỳ 2.

Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện kiểm tra học viên học tập tại giảng đường

Tại Hội nghị các đại biểu cũng dân chủ tập trung thảo luận đề xuất các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

Tập trung vào các nội dung như: tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 917 của Bộ trưởng BQP, tập trung xây dựng Học viện theo 5 tiêu chuẩn nhà trường chính quy, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động 2 không, Cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”…


Hoàn thành Đề án mở ngành đào tạo Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật Tác chiến điện tử, xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo chuyển loại cán bộ Hậu cần, Thông tin kỹ thuật.

Duy trì thực hiện kế hoạch xây dựng đơn vị điểm về “Học tốt-rèn nghiêm”; triển khai thực hiện các kế hoạch thực tập, diễn tập, bắn đạn thật, bay hồi phục năm 2012 cho các đối tượng đúng thời gian, đạt được mục tiêu, yêu cầu đào tạo và an toàn tuyệt đối.Theo QĐND